Kia vs. the Competition

Southlake Kia 41.4698909, -87.2851713.